เงินด่วนนอกระบบ แหล่งพึ่งพาทางการเงินของคนจน

เงินด่วนนอกระบบ แหล่งพึ่งพาทางการเงินของคนจน

ทุกรัฐบาลเมื่อเข้ารับตำแหน่งใหม่ๆ ก็จะให้สัญญากับประชาชนว่าจะกำจัดความจนให้หมดไป แต่พอเวลาผ่านไปความจนของคนส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ เนื่องมาจากหลายปัจจัยที่ยังไม่สามารถแก้ไขกันได้ง่ายๆ

ปัจจัยสำคัญก็คงเป็นเรื่องของปากท้อง ที่ทุกคนต้องกินต้องใช้ เมื่ออาชีพการงานไม่มั่นคงแล้วมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินเร่งด่วน ก็คงค้องพึ่งพาแหล่งเงินด่วนนอกระบบกันไป

การมีอาชีพมั่นคงได้นั้น แสดงว่าคนๆนั้นต้องมีความรู้ความสามารถในระดับหนึ่ง ซึ่งก็จะเชื่อมโยงไปสู่การศึกษาที่ประเทศไทยเรายังต้องพัฒนาอีกมาก

นั่นเพราะคนส่วนหนึ่งในปัจจุบันซึ่งอยู่ในวัยทำงาน อาจจะไม่มีความรู้เพียงพอที่จะทำงานที่มั่นคงมีเงินเดือนประจำ หรือมีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ทำให้เป็นปัญหาหมักหมม ที่รัฐบาลจะต้องหาทางแก้ไขกันในระยะยาว

คนเหล่านี้เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงินด่วน เงินที่มีอยู่ไม่เพียงพอแต่จำเป็นต้องใช้ การจะหยิบยืมญาติหรือเพื่อนฝูงต่างก็ตกอยู่ในสภาวะเดียวกัน ดังนั้นแหล่งเงินด่วนที่พอจะหาได้ก็คงเป็นเงินด่วนนอกระบบจากนายทุนเงินกู้ใกล้บ้านนั่นเอง

ซึ่งแน่ละว่าเงินด่วนจากแหล่งนอกระบบนี้ มีอัตราดอกเบี้ยสูง จ่ายคืนไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมด แถมหากไม่มีเงินชำระหนี้ก็จะมีการทวงหนี้ที่โหดร้ายผิดกฏหมาย มีการข่มขู่จนไม่มีเวลาทำมาหากิน ต้องตกเป็นทาสนายทุนกันตลอดไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *